Cleaning cables new botlekbridge

Voor de definitieve oplevering van de brug aan rijkswaterstaat was het nodig alle staalkabels schoon te borstelen en weer te voorzien van vet. Dit was nodig omdat tijdens de transporten van de kabels en de installatie van de kabels er vuil, zand en grind aan de kabels is blijven kleven. Honderden meters aan kabel dus.
Totaal 6 torens. Per toren aan de binnenzijde 4 kabels en aan de buitenkant 16 kabels. Uitdaging was de scheepvaart en het wegverkeer. Deze werden in de weekenden gestremt zodat de brug niet kon bewegen. Weken is er aan gewerkt en verschillende weekenden in de dag en nacht met 20 man hangend in de touwen tegelijk op meerdere torens.