Cleaning fly ash silo

Door een vocht lekkage in een vliegas silo van een centrale werd een verstopping geconstateerd. Hierdoor wordt het vliegas harder en stroomt het niet meer door. Omdat er aan de zijkanten hoge wanden ontstaan is het niet veilig om ‘gewoon’ de silo te betreden en de vliegas te verwijderen. Hiervoor is Rope Access een goede en veilige methode om het gevaar van instortende zijkanten weg te nemen. Hierna konden de medewerkers van de centrale zelf de silo in om de rest te verwijderen. 

Er werd gewerkt met onafhankelijke ademlucht. En in een besloten ruimte. Dit vergt tijdens de uitvoering maar zeker ook in de voorbereiding een zeer professionele benadering van de veiligheids- en rescue problemathiek.