Disassembly cabletray LNG tank

Op 3 LNG opslagtanks hebben we de deksels van de kabelgoten verwijderd. De deksel waren door storm en verkeerd gebruikte tyraps losgeraakt en vormde een gevaar mensen op de grond.

Om efficient te kunnen werken, hebben we gebruikt gemaakt van een opgespannen tramway naar de grond. Hierlangs konden we steeds een bigbag, gevuld met deksels, veilig naar de grond laten zakken. De ‘kabelbaan’ werd bediend vanaf beneden.