Inspection & greasing cables

Na de helicopter inspectie van de tuien begin dit jaar voerde we in Mei het 2e deel van de scope uit. Het visueel inspecteren van de tuikabels en aanhechtpunten op de flarestack. De rapportages werden opgemaakt en overlegt bij de klant. Na beoordeling was geen verdere actie nodig aan de tuikabels. Als laatste zijn de kabels ingevet.