NDO inspectie

In een energie centrale heeft de Rope Access Group  met 3 NDO gecertificeerde inspecteurs, visuele inspecties uitgevoerd in de luchtinlaatkanalen. Geinspecteerd werden o.a. coating, beplating/lasverbindingen, inlaatdempers en compensatoren. De kanalen zijn geclassificeerd als besloten ruimte.