NDO kolom & vaten

Rope Access en NDO in een Salpeterzuur fabriek. De complete fabriek werd verhuist naar een andere locatie.
Er werd succesvol Penetrant, Magnetisch en Ultrasoon wanddiktemetingen onderzoek uitgevoerd.