Opleiden Rescue Team

Voor een speciaal industrieel nieuwbouw project hebben de specialisten van Rope Access Group een rescue team opgeleid. Voor langdurige werkzaamheden in een complexe besloten ruimte was een 24-uurs rescue team nodig. Aangezien de werkzaamheden langer dan een jaar zijn, werd er in overleg besloten hiervoor een rescue team op te leiden van de opdrachtgever. 

 Rope Access Group schreef een opleidingstraject en specifieke procedures. Leverde alle benodogde materialen waarna er 2 maanden lang dagelijks intensief is getraind in rescue touwtechnieken. Daarnaast volgde het geselecteerde team ook een first responder opleiding. Het team is inmiddels operationeel maar nog steeds wordt het team periodiek door ons begeleid in de vorm van oefeningen en bijscholing.