Pipe removal barge

Besloten ruimte, leidingen verwijderen, branden, hijsen, lassen. Ingredienten voor een mooie rope access klus maar ook een gedegen veiligheidsplan, TRA, plan van aanpak en overleg met alle betrokken veiligheidsmensen.
In 2 ballasttanks van een offshore barge moest een leiding verwijderd worden. Er uithijsen. Daarna de doorvoeren naar de naastliggende tanks worden dicht gelast met een plaat. Als laatste werden de lassen Magnetisch geinspecteerd. Een team van 3 waren aan het werk in de tank terwijl op het dek altijd 2 mensen aanwezig waren bij de 3-poot als rescue standby.
Al deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in eigen beheer en met eigen personeel.