Reiniging kalk silo

Op een energiecentrale voerde Rope Access Group een spannende klus uit. In een silo met ongebluste kalk was de opdracht om in de silo af te dalen om het onderste mangat vrij te maken. De silo was toe aan onderhoud. Indien het onderste mangat vrij gemaakt kon worden, zouden eigen werknemers van de opdrachtgever de silo verder leeg kunnen zuigen. 
De enige veilige manier was rope access. Na uitgebreid vooronderzoek mbt het produkt, veiligheidsplannen etc en maatregelen als ademlucht en speciale zuurbestendige pakken kon worden afgedaald. Het belangrijkste was perfecte persoonlijke bescherming en er voor zorgen dat er geen vocht in aanraking kwam met rope access materiaal. Na vooronderzoek bleek dat de droge kalk geen negatieve uitwerking heeft op het rope access materiaal. Pas bij vochtigheid treedt de bijtende werking op. Desalnietemin werden extra back-up lijnen gebruikt en dagelijks vernieuwd.
Na het afronden van het werk werd al het rope access materiaal vernietigd uit veiligheidsoverwegingen.