Rope access NDT & welding

Dit was een project waar we trots op zijn. We werden gevraagd voor 1 nachtshift inspectie. De klant had direct door dat we op technisch NDO gebied ook alles goed voor elkaar hebben. Een ander rope access team van een concurrent werd door deze reden weggestuurd. 

Rope Access Group heeft hier 3 weken lang met meerdere teams zowel in de dag- als nachtshift gewerkt.
Als eerste hebben we het overige perliet, een isolatiekorrel, verwijdererd zodat we overal veilig konden afdaken. Daarna werden alle reparatiepunten in kaart gebracht, gerapporteerd en besproken met de klant. Kritieke punten hebben we onderzocht met PT. Na overleg over een plan van aanpak hebben we de reparaties uitgevoerd waaronder aluminium laswerk aan leidingen en supports. Vervolgens zijn alle reparaties weer geinspecteerd met Penetrant onderzoek. En als laatste hebben we alle lassen tijdens de druktest van het leidingsysteem geinspecteerd.