Standby rescue confined space

Naast onze rope access werkzaamheden verzorgen wij steeds vaker rescue standby bij het betreden van besloten ruimtes. Dit kunnen allerlei soorten besloten ruimtes zijn. Onze klanten waar wij regelmatig hangen voor werkzaamheden zien in dat een goed getraind en opgeleid reddings team zijn waarde bewijst voor de veiligheid van hun eigen personeel. 

Bij een rescue standby verzorgen wij met een team van minimaal 2 man; de complete en veilige toegang, reddingssystemen die klaar hangen, radiocommunicatie, persoonlijke zuurstofmeters en uiteraard de reddingsplannen.