NDO jack-up poten

In de poten van van jack-up schip is er rond alle slotgaten Magnetisch Onderzoek uitgevoerd met als doel mogelijke scheurtjes te vinden.

De binnenzijde van de poten zijn alleen snel toegankelijk m.b.v. rope access. NDO en rope access; een ideale combinatie.