Services

Rope Access: Onderhoud, Installatie & NDO

Het toepassen van rope access technieken is een zeer veilige, efficiënte en vaak ook een kostenbesparende manier om toegangsproblematiek op een veilige manier aan te pakken, waarvan de toegang tot de werkplek wordt bemoeilijkt door hoogte, diepte en/of besloten ruimte.

Rope Access Group BV kan de werkzaamheden geheel zelfstandig uitvoeren, in samenwerking met gespecialiseerde bedrijven of alleen op het gebied van toegangsproblematiek en veiligheid.

Rope Access Group BV kan de volgende werkzaamheden middels rope access uitvoeren:

 • Niet Destructief Onderzoek (NDO)
 • Stralen & conserveren
 • Installatie & constructie incl. lassen, slijpen etc.
 • Onderhoud en (de-)montage
 • Hijs werkzaamheden
 • Montage i.c.m. hijswerktuigen
 • Industriële Reiniging
 • Hoge druk, stofzuigen etc.
 • Werk in besloten ruimtes
 • Ex-zones, werken met ademprotectie
 • Training & advies

Wij informeren U graag over de mogelijkheden op uw locatie. Neemt U daarom geheel vrijblijvend
contact met ons op!

Stand-by Rescue

Door het gebruik van rope access en rope rescue touwtechnieken kan ons reddingsteam snel bij een slachtoffer komen, eerste hulp verlenen en veilig transporteren.

Wij kunnen stand-by staan tijdens een stop of turn-around. Of bij bepaalde kritische werkzaamheden waarbij u een reddingsteam stand-by wil hebben. Daarnaast kunnen wij voor aanvang van werkzaamheden adviseren waar knelpunten zitten m.b.t. mogelijke (val-)gevaren en de consequenties voor een eventuele redding.

Ons rescue team bestaat uit IRATA gecertificeerde teamleden. Dit is aangevuld met een rescue training level 1, 2 of 3. Bij ieder team is ook een Big geregistreerde verpleegkundige.

 

Wordt er op grote hoogte gewerkt of gebruik gemaakt van valbeveiliging op moeilijk bereikbare plaatsen dan kan de Rope Access Group ondersteunen en toezichthouden. Onze specialisten kan direct optreden wanneer de melding van een incident bij het team binnenkomt. U kunt hierbij denken aan de volgende mogelijkheden:

 • Redding van een persoon na een val in valbeveiliging.
 • Evacuatie van personen op hoogte, bijvoorbeeld in een geblokkeerde gevellift of werkbak.
 • Redding van personen uit hoogspanning- en telecommasten, windmolens of schoorstenen.
 • Transporteren van slachtoffers van plaatsen waarbij een hoogwerker of kraan niet ingezet kan worden.

 

Het redden uit besloten ruimtes zoals opslagtanks en silo’s, is één van de meest risicovolle reddingen. Er kan een gevaarlijke atmosfeer aanwezig zijn, de kleine ingangen bemoeilijken het vluchten en maken het lastig een slachtoffer te bevrijden.

Het Rope Access Group reddingsteam kan o.a. worden ingezet wanneer:

 • Er toezicht gehouden moet worden op het betreden.
 • Ruimtes betreden moeten worden met onafhankelijke ademlucht.
 • De besloten ruimtes dusdanig ingewikkeld zijn, dat het slachtoffer met touwtechnieken verplaatst en bevrijd moet worden.

Neem contact met ons op!

Training

De Rope Access Group is gespecialiseerd in het ontwikkelen en begeleiden van training werken en redding op hoogte en in besloten ruimtes. Vanuit uw concrete vraag wordt een trainingsprogramma opgebouwd dat aan alle eisen voldoet. Onze specialisten zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, inzichten, technieken en materialen. Wij verzorgen:

Oefeningen

Om de kennis en kunde van uw medewerkers te toetsen organiseren wij oefeningen. Concrete casussen op de werkvloer staan garant voor praktische leerervaringen. Door de diversiteit van onze specialisten kunnen wij multidisciplinair werken. Zo letten wij bijvoorbeeld bij een oefening in een besloten ruimte op het verkennen, plannen en het toepassen van veiligheids- en reddingstechnieken maar ook op de medische aspecten van de benadering van het slachtoffer.

Bijscholing

Bijscholen is essentieel voor veilig opereren. Inzichten, technieken en middelen veranderen voortdurend. Om kennis op peil te houden en te verrijken met de nieuwste inzichten verzorgen wij bijscholingstrainingen van een halve dag tot meerdere dagen.

Workshops en masterclasses

Voor personen en groepen met ervaring verzorgt de Rope Access Group workshops en masterclasses waarin specifieke onderwerpen, technieken of methodes op het gebied van hoogte, diepte, redding en veiligheid behandeld.

Ontwikkelen

De Rope Access Group schrijft handboeken en hand-outs toegespitst op de toepassing van technieken binnen uw organisatie. Onze opleiders ontwikkelen en verzorgen trainingen op maat.

Neem contact met ons op!