Over Rope Access Group BV

In 2009 zijn 2 rope access bedrijven en een NDO-bedrijf samen op gegaan in de Rope Access Group BV. Door het combineren van de jarenlange specialistische ervaring op het gebied van zowel rope access als NDO-inspecties, weet Rope Access Group BV voor ieder project een oplossing aan te bieden die aansluit op de wensen van de klant. Dit kan o.a. betekenen: kortere doorlooptijden, flexibiliteit en kostenbesparend werken ten opzichte van de traditionele toegangsmethodes.

Neem contact met ons op!

Onze missie is om klanten de hoogste standaard in rope access, NDOservices en veiligheid te bieden. Goed opgeleid personeel, flexibiliteit, duidelijke en snelle communicatie, maar boven alles: maximale veiligheid tijdens uitvoering van onze projecten.

Wat is Rope Access

Rope access is een alternatieve & veilige manier voor het bereiken van een werkplek die met conventionele systemen zoals steigers, hangbakken en hoogwerkers niet of moeilijk bereikbaar zijn. Voor het verkrijgen van toegang wordt gebruik gemaakt van abseiltechnieken in combinatie met werkpositionerings- en valbeveiligingsmaterialen.

Een rope access systeem bestaat altijd uit 2 afzonderlijk verankerde lijnen, waarvan de werklijn dient om op werkplek te komen en de 2e lijn fungeert als veiligheidslijn (back-uplijn).

Rope access mag uitsluitend worden uitgevoerd na een gedegen industriële klimopleiding, waarin nadruk ligt op reddingsprocedures, en onafhankelijke examinering. Wereldwijd wordt hiervoor het IRATA opleidingssysteem toegepast.

De IRATA-richtlijn voor toegangs- en positioneringtechnieken met lijnen komt overeen met de geldende Europese Richtlijn Werken op hoogte. Er wordt gebruik gemaakt van moderne, veilige en gecertificeerde afdaal-, stijg- en valbeveiligingsapparaten.

De volgende werkzaamheden kunnen met Rope Access worden uitgevoerd:

 • Inspecties, testen en metingen
 • Onderhoud en reparatie
 • Montage en demontage
 • Reiniging en schilderwerk
 • Trainingen en redding

Neem contact met ons op!

Voordelen Rope Access

 • Snelle installatie en verwijdering van het toegangssysteem
 • Geen open of vlak terrein vereist, ook boven water
 • Geen administratieve vergunningen vereist
 • Doelgerichte en flexibele uitvoering van de werkzaamheden
 • Minimale verstoring van omwonenden, voetgangers, verkeer en bedrijfsprocessen
 • Geen veiligheidsproblematiek (inbraak, vandalisme, ongevallen met derden,…) na werkzaamheden, omdat er geen vaste inrichting blijft staan
 • Efficiënt & kosten- en tijdbesparend: één enkel bedrijf regelt zowel uw toegangsproblematiek als de uitvoering van de werkzaamheden
 • Veilige en praktische oplossingen op elke hoogte of diepte

Neem contact met ons op!

Veiligheid

Veiligheid voor onszelf en anderen heeft prioriteit bij Rope Access Group BV.

Het inventariseren en beoordelen van risico’s behoort tot onze standaardtaken. Voor ons veiligheidsbeleid worden als leidraad de VCA- en IRATA -richtlijnen gehanteerd. Zij hebben reeds hun efficiëntie bewezen aan de hand van zeer positieve ongevallenstatistieken. In vergelijking met andere industrieën is de incidentfrequentie met toepassing van rope access aanmerkelijk lager.

Door permanente evaluatie van onze taken worden kwaliteit en veiligheid naar opdrachtgevers gewaarborgd.

Al onze medewerkers zijn minimaal in het bezit van een geldig persoonlijk VCA- en IRATA- certificaat.

De interne procedures van de Rope Access Group BV omvatten alle mogelijke werksituaties zoals bv. ‘heet werk’, werken in besloten ruimtes, werken met gereedschappen e.a. Deze procedures worden aangeleerd door middel van interne opleidingen.

Rope Access Group BV is VCA & IRATA gecertificeerd.

Neem contact met ons op!