NDT Refinery

Op een grote turn around op een raffinaderij in de Botlek hebben we 5 weken lang UT wanddiktemetingen, MT en PT scheuronderzoek en laswerkzaamheden verricht. Rapportages werden onsite opgemaakt waardoor de klant ook direct actie kon nemen voor de reparatie van gevonden indicaties.  Alle onderzoeken werden gedaan in reactoren en drums. Allemaal besloten ruimtes.